مطالعه جامع روشهای ارزیابی ریسک- قسمت اول

بازدید 1301 زمان 2016/09/17 کد خبر 88

مقدمه پس از انتشار نخستین مقاله ام در زمینه مدیریت ریسک در سایت اخبار مهندسی صنایع با عنوان ” اغلب ذی نفعان پروژه مفهوم ریسک …


مقدمه

پس از انتشار نخستین مقاله ام در زمینه مدیریت ریسک در سایت اخبار مهندسی صنایع با عنوان ” اغلب ذی نفعان پروژه مفهوم ریسک را متوجه نمی شوند” برآن شدم تا مجموعه مطالبی را که در زمینه روشها و متدهای ارزیابی ریسک در زمان نگارش پایان نامه ارشدم جمع آوری کرده بودم به صورت مقالات سریالی در اختیار علاقه مندان مدیریت ریسک های عملیاتی قرار دهم، چراکه معتقدم منابع فارسی به شدت در زمینه مدیریت ریسک- مدیریت بحران اندک و سنتی است و تلاش مضاعفی می طلبد تا روح تازه ای به این جنبه از فعالیت های مهندسی صنایع دمیده شود. مجموعه مقالاتی که در نظر دارم در این مجموعه در اختیار سایت اخبار مهندسی صنایع قرار دهم حاصل مرور، طبقه بندی و بررسی تطبیقی تحقیقات علمی دهه ۲۰۰۰ در دنیاست که بالغ بر ۱۰۰ منبع معتبر مطالعاتی می شود. هدف این مطالعات نیز تعیین، بررسی، دسته بندی و طبقه بندی تجزیه و تحلیل ریسک های اصلی و تکنیکها و روش های ارزیابی ریسک می باشد. این مجموعه مقالات متشکل از دو بخش اصلی خواهد بود:

بخش نخست– شناخت و شرح روش های اصلی ارزیابی ریسک اعم از روشهای ارزیابی کمی، کیفی و ترکیبی.

بخش دوم– تجزیه و تحلیل آماری، دسته بندی و شناسایی روند استفاده و سنجش کارایی و اثر بخشی روشهای ارزیابی ریسک در مطالعات تحقیقی ژورنال Elsevier طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ میلادی.خبر های مشابه مطالعه جامع روشهای ارزیابی ریسک- قسمت اول

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات