همایش ملی پدافند بیوسایبری در نظام سلامت برگزار می شود

همایش ملی پدافند بیوسایبری در نظام سلامت برگزار می شود
بازدید 541 زمان 2017/07/17 کد خبر 8922

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، نخستین همایش ملی پدافند بیوسایبری در نظامت سلامت با حضور دکتر هاشمی …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، نخستین همایش ملی پدافند بیوسایبری در نظامت سلامت با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی و سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و مدیران حوزه سلامت در روزهای ۲۷ و ۲۸ تیرماه در سالن شهید طهرانی مقدم سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار می شود.

پدافند غیر عامل در فناوری های نوین اطلاعاتی وتهدیدشناسی حملات بیوسایبری
شامل:
تهدیدات سایبری
در حوزه بهداشت و درمان ،
راهکارهای افزایش تاب آوری زیرساخت های
حیاتی و حساس ،تهدیدات موبایل و راهکارهای کاهش آسیب پذیری آن و
مطالعه موردی حمله سایبری به نفت


پدافند غیر عامل در فناوری های نوین
اطلاعاتی شامل:
حملات اینترنت
اشیا شامل بررسی اسیب پذیری های اینترنت اشیا،
Ransomware
و مطالعه موردی حملات اخیر باج افزاری به کشورهای پیشرفته


امنیت اطلاعات سلامت شامل: بررسی وضعیت کنونی امنیت اطلاعات در سیستمهای
اطلاعاتی بیمارستانی،سیاستهای امنیتی کارا در حوزه فناوری اطلاعات بخش سلامت،سایبرنتیک
پزشکی و مطالعه موردی حملات بیوسایبر


تهدیدات بیوالکترومغناطیس شامل: تهدیدات بیوالکترومغناطیس، شاخص های امنیتی HIPPA، ملاحظات امنیتی سامانه های اطلاعاتی سلامت و مطالعه موردی
حملات بیورزونانس سلامت محور


پدافند سایبری در حوزه سلامت شامل:پدافند سايبري در بستر رسانه هاي هوشمند و مطالعه موردی مهندسی اجتماعی از جمله محورها و موضوعات این همایش ۲ روزه خواهد بود.

همایش ملی پدافند بیوسایبری در نظام سلامت برگزار می شود

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه همایش ملی پدافند بیوسایبری در نظام سلامت برگزار می شود

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات