۱۷ دشت استان وضعيت بحراني دارد

۱۷ دشت استان وضعيت بحراني دارد
بازدید 349 زمان 2017/07/20 کد خبر 8990

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي اداره کل راه و شهرسازي اصفهان …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي اداره کل راه و شهرسازي اصفهان گفت: ۱۷ دشت استان اصفهان از نظر خشکسالي و قرار گرفتن در معرض خطر فرونشست زمين وضعيت بحراني دارد. حسين حجتي اظهار داشت : با توجه به بحراني بودن ۱۷ دشت استان، فقط مطالعات دشت مهيار انجام شده است وضرورت دارد مطالعات جامع ساير دشت ها نيز صورت گيرد.

رئيس اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل اداره كل راه و شهرسازي استان نيز اعلام کرد: اصفهان به عنوان يكي از استان هاي صنعتي و گردشگري نقش بسزايي در توسعه كشور ايفا مي‌کند و عدم شناسايي دقيق گسل هاي فعال، يكي ازمهمترين مشكلات اين استان است.حسين خادم زاده افزود: لذا با توجه به مطالعات انجام شده ، پردازش داده هاي رقومي ماهواره اي، برداشت هاي صحرايي وكهلرزه هاي ثبت شده در شعاع ۱۰۰ كيلومتري اصفهان، تعداد ۶۳ گسل فعال شناسايي شد و تعدادي هم به دليل وسعت آبرفت هاي دشت اصفهان ، مناطق مسكوني وكشاورزي به سادگي قابل شناسايي نيستند.وي گفت : با توجه به سوابق تاريخي زلزله در استان اصفهان از اولويت هاي استان، شناسايي گسل ها در مناطق پر خطر است و انجام مطالعات ريز پهنه بندي لرزه اي به عنوان يك راهكار اساسي الزامي است.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه ۱۷ دشت استان وضعيت بحراني دارد

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات