برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل در بانک مهر اقتصاد شیراز

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل در بانک مهر اقتصاد شیراز
بازدید 159 زمان 2017/07/20 کد خبر 8994

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملرحیم آزادی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس: باتوجه به تهدیدات متعدد و تغییر ماهیت جنگ ها و …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملرحیم آزادی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری
فارس: باتوجه به تهدیدات متعدد و تغییر ماهیت جنگ ها و گرایش دشمن به جنگ نرم در
حوزه های مختلف از جمله ( سایبری ، زیستی و … 
) در سال های اخیر، توجه به آموزش و فرهنگ سازی ، رعایت اصول ، ضوابط ،
الزامات پدافند غیر عامل و ایجاد آمادگی از ضروریات است .

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل در بانک مهر اقتصاد شیراز

آزادی : با تاکید بر نقش مدیران استان در اطلاع
رسانی و فرهنگ سازی پدافند غیرعامل بر ضرورت برگزاری دوره های مختلف آموزش انجام
رزمایش های مختلف و انجام طرح های مطالعاتی به منظور پیشگیری مقابله و مواجه با
حوادث و سوانج غیر طبیعی احتمالی اشاره نمود 

درادامه ایشان  ضمن اشاره به تکلیفی شدن تخصیص ۱% بودجه دستگاه
های اجرایی براساس بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۶ افزود کلیه
دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و غیر دولتی استان و کلیه سازمانهایی که مشمول
تبصره مذکور می گردند بنا به میزان اعتبارات مکلف به اختصاص بودجه یاد شده ازمحل
تملک دارایی های سرمایه ای به مبحث پدافند غیرعامل می باشند.

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل در بانک مهر اقتصاد شیراز

در پایان ایشان ضمن قدردانی از اقدامات صورت
گرفته دربانک مهر اقتصاد استان فارس ، خاطر نشان کرد عمل به فرامین مقام معظم
رهبری در مقوله پدافند غیرعامل نشان از ژرف نگری مدیران به مقوله تامین امنیت ، ایجاد
آمادگی ، ثبات و نهایتاً پایداری ملی می باشد . وی یادآور شد که : پدافند غیرعامل
مجموعه اقدامات صلح طلبانه و غیر نظامی است که ضمن عدم ایجاد تنش ایجاد امنیت جانی
مالی روانی و اقتصادی در جامعه و کشور می نماید تمهیدات پیش بینانه و پیشگیرانه
پدافند غیرعامل در اصلاح ساختارهای مختلفی از جمله فرهنگ و الگوی مصرف پیش بینی
پیشگیری و مقابله با تهدیدات مختلف تاثیر گذار می باشد .

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل در بانک مهر اقتصاد شیراز

درپایان با اختتامیه دوره آموزشی پدافند
غیرعامل که توسط مجری آموزش های عمومی و تخصصی سازمان پدافند غیرعامل در استان
فارس از تاریخ هفدهم تیرماه لغایت بیست ودوم تیرماه در مرکز آموزش بانک مهر اقتصاد
استان فارس جهت ۳۳۰ نفر از پرسنل و مدیران بانک مذکور برگزار گردیده بود به کا رخود
پایان داد .
منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل در بانک مهر اقتصاد شیراز

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات