مطالعه جامع روشهای ارزیابی ریسک – قسمت دوم

بازدید 1074 زمان 2016/09/17 کد خبر 91

تجزیه و تحلیل روشهای کیفی ارزیابی ریسک و کیفیت استفاده از آنها در مقالات علمی پژوهشی در سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۹ چکیده مقاله پیشرو حاصل …


تجزیه و تحلیل روشهای کیفی ارزیابی ریسک و کیفیت استفاده از آنها در مقالات علمی پژوهشی در سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۹

چکیده

مقاله پیشرو حاصل مرور، طبقه بندی و بررسی تطبیقی تحقیقات علمی دهه ۲۰۰۰ در دنیاست که بالغ بر ۱۰۰ منبع معتبر مطالعاتی می شود. هدف این مطالعات نیز تعیین، بررسی، دسته بندی، طبقه بندی، مقایسه و تجزیه و تحلیل ریسک های اصلی و تکنیکها و روش های کیفی ارزیابی ریسک می باشد.

بررسی تحقیقات علمی پیشین نشان داده است که تجزیه و تحلیل ریسک و تکنیک های ارزیابی به سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند : الف- کیفی ب- کمی ج- تکنیک های پیوندی ( کیفی، کمی، نیمه کمی). تکنیک کیفی بر مبنای فرایند تخمین تحلیلی و اطمینان توانایی مهندسان و مدیران می باشد. بر طبق تکنیک کمی، ریسکی به صورت کمی مد نظر قرار می گیرد که بتواند توسط روابط ریاضی تخمین زده شده و به کمک داده های تصادفی ثبت شده در محل کار، بیان گردد. تکنیک های پیوندی، این تکنیک ها پیچیدگی سطح بالایی را به دلیل مشخصه های منحصر به فردشان ایجاد کرده که از پراکندگی گسترده آن ها جلوگیری می شود. تجزیه و تحلیل های آماری مقالات منتشر شده نشان می دهد که روش های کمی ارزیابی ریسک فراوانی نسبی بیشتری (۶۵٫۶۳%) را نسبت به دو نوع دیگر ایجاد کرده در حالی که روش های کیفی با (۲۷٫۶۸%) رتبه دوم را دارا می باشد، علاوه بر این استفاده از روش های پیوندی به جهت پیپیدگی در فهم و اجرا در طی دوره پردازش در سطح بسیار پایینی قرار داشته است (۶٫۶۹%) (P.K. Marhavilas *. D., 8 March 2011) .

توجه: برای دانلود مقاله حتما باید در سایت ثبت نام کرده و با نام کاربری خود وارد شوید !
خبر های مشابه مطالعه جامع روشهای ارزیابی ریسک – قسمت دوم

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات