کمیته بازرسی اداره کل پدافند غیرعامل خوزستان از تاسیسات برق و دیزل ژنراتورهای بیمارستان علامه کرمی و آپادانا بازدید کرد+تصاویر

کمیته بازرسی اداره کل پدافند غیرعامل خوزستان از تاسیسات برق و دیزل ژنراتورهای بیمارستان علامه کرمی و آپادانا بازدید کرد+تصاویر
بازدید 135 زمان 2017/07/25 کد خبر 9122

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، دوشنبه دوم مرداد ماه کمیته بازرسی پدافند غیر عامل در ادامه بازدیدهای …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، دوشنبه دوم مرداد ماه کمیته بازرسی پدافند غیر عامل
در ادامه بازدیدهای دوره ای خود از مراکز حساس و در جهت شناسایی آسیب پذیری ها از
بخش تاسیسات برق بیمارستان های علامه کرمی و آپادانا بازدید کردند.

کمیته بازرسی اداره کل پدافند غیرعامل خوزستان از تاسیسات برق و دیزل ژنراتورهای بیمارستان علامه کرمی و آپادانا بازدید کرد+تصاویر

کمیته بازرسی اداره کل پدافند غیرعامل خوزستان از تاسیسات برق و دیزل ژنراتورهای بیمارستان علامه کرمی و آپادانا بازدید کرد+تصاویر

کمیته بازرسی اداره کل پدافند غیرعامل خوزستان از تاسیسات برق و دیزل ژنراتورهای بیمارستان علامه کرمی و آپادانا بازدید کرد+تصاویر

کمیته بازرسی اداره کل پدافند غیرعامل خوزستان از تاسیسات برق و دیزل ژنراتورهای بیمارستان علامه کرمی و آپادانا بازدید کرد+تصاویر
در این راستا
نقاط ضعف و تهدیدات بصورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفتند و کاستی های موجود برای
رفع تا زمان اجرای مانور قطع برق به آنها اعلام شد.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه کمیته بازرسی اداره کل پدافند غیرعامل خوزستان از تاسیسات برق و دیزل ژنراتورهای بیمارستان علامه کرمی و آپادانا بازدید کرد+تصاویر

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات