هیچ طرح توسعه ای و تاسیساتی بدون ملاحظات پدافند غیرعامل در استان ایجاد نمی شود

هیچ طرح توسعه ای و تاسیساتی بدون ملاحظات پدافند غیرعامل در استان ایجاد نمی شود
بازدید 116 زمان 2017/07/31 کد خبر 9289

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، سید ابوالفضل احمدی روز دوشنبه در جلسه اولین گردهمایی عمومی پدافند غیر عامل …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، سید ابوالفضل احمدی روز دوشنبه در جلسه اولین گردهمایی عمومی پدافند غیر عامل استان با محوریت استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت عملکرد با بیان اینکه در برنامه های توسعه ای استان پروژه های توسعه ای زیادی داریم ، گفت : این طرح ها و پروژه ها باید با لحاظ راهبردهای ترکیبی دفاع و توسعه انجام شود.

وی عنوان کرد : این همه شعار توسعه داده ایم وسال هاست که برنامه های پنج ساله توسعه ای تدوین کرده و می کنیم بدون آنکه به میزان تحقق این برنامه ها توجه شود که این خود ناشی از ضعف نظام مدیریتی یعنی نظام برنامه ریزی و ارزیابی مدیریت عملکردهاست.

وی با بیان اینکه برنامه پنجم بر اساس برآوردها میزان تحقق اهداف و برنامه ها بسیار کمتر از ۵۰ درصد بوده است ، گفت :در این میان باید این توسعه پایدار باشد نه شکننده و بلورین که با کوچکترن تهدید بشکند.

وی با تاکید بر اینکه پدافند غیر عامل تزریق ژن دفاع در اندیشه تک تک مدیران و افراد جامعه ایران در حوزه های متفاوت است، اظهار کرد : پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات غیر مسلحانه است که موجب افرایش بازدارندگی ، کاهش آسیب پذیری و تداوم فعالیت های ضروری ، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود.

وی با اشاره به اینکه پایداری ملی از مولفه های اساسی امنیت ملی است ، گفت : میزان پایداری دستگاه ها در جغرافیای سیاسی که از سطح بخش و شهرستان واستان شکل می گیرد، پایداری یک شهرستان ، استان و در نهایت پایداری ملی ما راشکل می دهد و در نهایت منجر به تسهیل مدیریت بحران می شود.

وی مدیریت پدافند غیر عامل را مدیریت بر داشته ها و نداشته ها و سرمایه های فیزیکی و معنوی و سایبری عنوان و ذکر کرد : مدیری موفق است که توافق بالقوه را ارتقا دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید دستگاه های برای اعضای کمیته پدافند غیر عامل خود احکامی را صادر و ابلاغ کنند و جلسات این کمیته را به صورت مرتب در سطح دستگاه ها تشکیل دهند زیرا باید کالبدی که قرار است ماموریت پدافند غیر عامل را انجام دهد چهارچوب و تشکیلات مناسب داشته باشد.

وی اظهار کرد : پس از آن شناسایی تهدیدات ،دارایی و سرمایه هایی که این تهدیدات متوجه آنهاست اعم از تاسیسات زیربنایی و فرهنگی ، آموزشی وغیره انجام و طبقه بندی شده و سپس تدبیر تمهیدات و تدوین طرح پدافند غیرعامل ضرورت دارد.

احمدی از این رو تهیه پیوست و مطالعه پدافند غیر عامل برای طرح های مختلف را از جمله ضرورت ها دانست و گفت زیرا تاسیسات وتجهیزاتی داریم که باید پایداری و مصونیت آنها ارتقا یابد.

وی با اشاره به تدوین سند چشم انداز پدافند غیر عامل برای استان در افق ۱۴۰۰ گفت : در این زمان استان باید مجموعه امن و پایدار در برابر هر نوع تهدید باشد و بر این اساس یک سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی طراحی شده است.

وی اظهار کرد : باید به گونه ای عمل کنیم که دشمن فکر حمله به این خاک و سرزمین را نداشته باشدچنانکه امروز محقق شده و دشمن دریافته اقتدار نظام به حدی است که جمله نظامی برایش سود و فاید ندارد و امروز در پی اثبات ناآکارآمدی نظام مدیریتی جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف است.

وی گفت : گاه ممکن است در این راستا آگاهانه یا ناآگانه آب به آسیاب دشمن بریزیم و درصورتی که این باور ایجاد شود محصول آن نارضایتی است که در این صورت دشمن از این طریق می تواند به تحرک و تهدیدات جدی تری دست بزند.

وی با تاکید بر اینکه خراسان باید از نظر امنیت در منطقه همانند آنچه در چشم انداز پدافند غیر عامل تدوین شده نخستین باشد ، افزود : برای این منظو در حوزه های رآب و برق و گاز و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و غیره باید در جایگاه اول قرار گیرد که مستلزم نظام مدیریت عملکرد است و هر دستگاهی معیارهایی برای این امر باید تعریف کند. 

وی با بیان اینکه در سند چشم انداز پدافند غیر عامل استان ۵ هدف ۱۳ راهبرد ، ۲۶ سیاست و ۶۴ برنامه طراحی و تدوین شده است، گفت : انتظار است دستگاه ها به تناسب دارایی و سرمایه های خود اولویت ها و پروژه های مربوطه را برای ۵ سال آینده طراحی و ارائه کرده واز آن دفاع کنند.

وی اظهار کرد : امروز بسیاری از سازمان های ما ساختار و راهبرد نرم مدیریتی در این حوزه ندارند که ضرورت دارد در این حوزه اقدام نمایند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه هیچ طرح توسعه ای و تاسیساتی بدون ملاحظات پدافند غیرعامل در استان ایجاد نمی شود

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات