تكميل جداول سطح بندي مراكز ثقل و همكاري با شركت هاي مشاور داراي گريد پدافند غيرعامل امري ضروري است

تكميل جداول سطح بندي مراكز ثقل و همكاري با شركت هاي مشاور داراي گريد پدافند غيرعامل امري ضروري است
بازدید 91 زمان 2017/08/02 کد خبر 9343

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، اين جلسه با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي عضو كارگروه استان با حضور …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، اين جلسه با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي عضو كارگروه
استان با حضور سيف مدير كل پدافند غيرعامل
استان و به رياست مهندس خودنيا مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان برگزار شد.


مهندس خودنيا پدافند غيرعامل را بعنوان يك زير ساخت در همه
فعاليت هاي جامعه دانست و گفت: پيش بيني هاي لازم و برنامه هاي مورد نياز جهت
مقابله با تهديدات و جلوگيري از وقوع حوادث ملاك كار قرار گيرد. همچنين وی اظهار داشت: در تمامي طرح ها و برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت پدافند
غيرعامل بايد بعنوان يك اصل قرار گيرد.

تكميل جداول سطح بندي مراكز ثقل و همكاري با شركت هاي مشاور داراي گريد پدافند غيرعامل امري ضروري است


خودنيا از جمله تهديدات جدي حوزه انرژي و آب استان را
انشعاب هاي غيرمجاز تلقي كردند و افزودند كه بايد تمهيدات لازم براي مقابله با آن
و مصرف بيش از حد انرژي در سطح استان را اجرايي كرد.


در ادامه سيف ضمن معرفي كارگروه انرژي و آب بعنوان فعال ترين كارگروه پدافند غيرعامل يكي از مهم
ترين وظايف اين كارگروه را طراحي و پيش بيني تداوم چرخه خدمات حوزه انرژي و آب در
شرايط اضطراري دانست.


همچنين وی ضمن اشاره به هم افزايي تهديدات در طرح جامع پدافند
غيرعامل افزودند كه تكميل جداول سطح بندي مراكز ثقل و همكاري با شركت هاي مشاور
داراي گريد پدافند غيرعامل امري ضروري است.

تكميل جداول سطح بندي مراكز ثقل و همكاري با شركت هاي مشاور داراي گريد پدافند غيرعامل امري ضروري است


سيف اظهار داشت همكاري همه دستگاه هاي عضو كارگروه
در جهت برگزاري مانورهايي در سطح استان خصوصاَ شهرستان ها بسيار حائز اهميت است.


در پايان نيز دستگاه هاي عضو كارگروه به بيان گزارش عملكرد
خود پرداخته و مقرر شد كه جلسه فوق العاده كارگروه به دستور كار برنامه ريزي جهت
اجراي مانور قطع برق سراسري در يكي از شهرستان هاي استان تشكيل گردد.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه تكميل جداول سطح بندي مراكز ثقل و همكاري با شركت هاي مشاور داراي گريد پدافند غيرعامل امري ضروري است

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات