بازديد هيئت مشترك پدافند غيرعامل كشور و استان از مركز بين المللي آموزشهاي تخصصي امداد و نجات هلال احمر استان اصفهان

بازديد هيئت مشترك پدافند غيرعامل كشور و استان از مركز بين المللي آموزشهاي تخصصي امداد و نجات هلال احمر استان اصفهان
بازدید 138 زمان 2017/08/05 کد خبر 9383

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، سه شنبه هفته جاری دكتر كريمي نيا مديركل بهداشت و درمان سازمان …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، سه
شنبه هفته جاری دكتر كريمي نيا مديركل بهداشت و درمان سازمان پدافند غيرعامل
كشوربا همراهمي نمايندگان اداره كل پدافند غيرعامل استان اصفهان ، ضمن بازديد از مركزبين
المللي آموزشهاي تخصصي امداد و نجات هلال احمر اصفهان و آشنايي با ظرفيتها و توانمنديهاي اين مركز
جامع در بحث آموزشهاي امدادي در جلسه اي با حضور آقايان محمدي از مديران جمعيت
هلال احمر استان و جلالي رياست مركز مذكور شركت نموده، در اين جلسه نمايندگان
جمعيت هلال احمر استان به تشريح توانمنديها و ظرفيتهاي ويژه و منحصر به فرد مركز
آموزشي مذكور پرداخت.

بازديد هيئت مشترك پدافند غيرعامل كشور و استان از مركز بين المللي آموزشهاي تخصصي امداد و نجات هلال احمر استان اصفهان

دكتر كريمي نيا ضمن ارائه توضيحاتي پيرامون برخي از
مصاديق تهديدات محتمل و تدابير سازمان پدافند غيرعامل كشور در راستاي ايجاد
ظرفيتهاي مختلف از جمله ايجاد و ارتقاء توان امدادي در شرايط حدوث اين تهديدات، از
امكان بكارگيري اين مركز به عنوان يكي از مراكز اصلي آموزش تيم هاي واكنش سريع و
پاسخ در صحنه تهديدات غير طبيعي ، توسط سازمان پدافندغيرعامل خبر داد و البته
تحقق اين امر را منوط به انجام اقدامات كارشناسانه دانست و در اين خصوص نمايندگان
جمعيت هلال احمر نيز آمادگي خود را اعلام نمودند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه بازديد هيئت مشترك پدافند غيرعامل كشور و استان از مركز بين المللي آموزشهاي تخصصي امداد و نجات هلال احمر استان اصفهان

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات