برگزاری مانور زیستی پدافند غیر عامل بصورت دورمیزی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برگزاری مانور زیستی پدافند غیر عامل بصورت دورمیزی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بازدید 148 زمان 2017/08/07 کد خبر 9464

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، مانور دور میزی مانور زیستی با حضور دکتر محمد کریمی نیا مدیر کل …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، مانور دور میزی
مانور زیستی با حضور دکتر محمد کریمی نیا مدیر کل بهداشت و درمان سازمان پدافند غیر
عامل کشور، مهن
دس دانایی فر مدیر
کل کشاورزی و منابع طبیعی سازمان پدافند غیر عامل کشور، آقای پوراسد از معاونت
عملیات سازمان پدافند غیرعامل، آقای فدایی از معاونت اطلاعات قرارگاه پدافند زیستی
وچند تن دیگر از کارشناسان سازمان و سردار جهانسری مدیر کل سازمان پدافند غیر عامل
استان و مسئولین کارگروه های هشت گانه سازمان پدافند غیر عامل و نمایندگان ادارات مختلف استان و رؤسا و مدیران
چهار مرکز آموزشی و درمانی دانشگاه در محل سالن اجتماعات
(EOC)دانشگاه
برگزار شد و مسئولین کارگروه ها با تبیین اقدامات لازم برای مواجهه با
شرایط واقعی بحران زیستی، برای برگزاری مانور عملیاتی و میدانی پدافند زیستی هماهنگی
های لازم را به عمل آوردند
.

برگزاری مانور زیستی پدافند غیر عامل بصورت دورمیزی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز.


منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه برگزاری مانور زیستی پدافند غیر عامل بصورت دورمیزی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات