ابزارهای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی و میزان تطابق بانکداری فعلی در ایران با بانکداری اسلامی

بازدید 1098 زمان 2016/09/17 کد خبر 95

نویسندگان محبوبه حسن زاده، محسن حمیدیان چکیده بانکداری اسلامی بیش از دو دهه است که در ایران و اغلب کشورهای اسلامی در حال اجرا می …


نویسندگان

محبوبه حسن زاده، محسن حمیدیان

چکیده

بانکداری اسلامی بیش از دو دهه است که در ایران و اغلب کشورهای اسلامی در حال اجرا می باشد. این نوع از بانکداری که روشی جدید در واسطه گری مالی توسط بانکها است در طول این دوره پیشرفت چشمگیری داشته است و در جهان امروز، بانکداری اسلامی توانسته است خود را به نهاد مالی مقتدر به جهانیان معرفی کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نه تنها بانکداری مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد گوی سبقت را از آنها ربوده است. بانکداری اسلامی به ساختار پولی و مالی ای اطلاق میشود که فعالیتهایش مطابق با قوانین و شریعت اسلامی است وخدمات آن براساس قوانین معاملات اسلامی و یا فقه معاملات اجرا میشود. در این مقاله علاوه بر توضیح مختصری در رابطه با خصوصیات و ویژگی های بانکداری اسلامی به تشریح برخی از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری پرداخته شده و همچنین در نهایت میزان تطابق بانکداری فعلی در ایران با بانکداری اسلامی بررسی شده است.

کلید واژه: بانکداری اسلامی، ابزارهای مدیریت ریسک، اصول بانکداری اسلامی، ویژگیهای بانکداری اسلامی
خبر های مشابه ابزارهای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی و میزان تطابق بانکداری فعلی در ایران با بانکداری اسلامی

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات