احصاء تهدیدات و آسیب پذیری های زیرساختی در حوزه ی سایبری مهم ترین مأموریت کارگروه سایبری شورای پدافند غیرعامل استان است

احصاء تهدیدات و آسیب پذیری های زیرساختی در حوزه ی سایبری مهم ترین مأموریت کارگروه سایبری شورای پدافند غیرعامل استان است
بازدید 110 زمان 2017/08/10 کد خبر 9538

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، مدیرکل پدافند غیرعامل استان در اولین جلسه ی کارگروه سایبری در سال ۹۶ …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، مدیرکل پدافند غیرعامل استان در اولین جلسه ی کارگروه
سایبری در سال ۹۶ با تاکید بر این مسأله افزود: با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی
در دنیا، به تهدیدات زیرساختی، اهمیت این کارگروه بیشتر احساس می شود. حری مهم
ترین وظیفه این کارگروه را رصد و پایش تهدیدات و آسیب پذیری دانست وی دلیل بحران
پیش آمده در زمستان سال گذشته را وابستگی شدید زیرساخت های استان به هم، عنوان
کرد.

احصاء تهدیدات و آسیب پذیری های زیرساختی در حوزه ی سایبری مهم ترین مأموریت کارگروه سایبری شورای پدافند غیرعامل استان است


محسن سزاری رئیس کارگروه سایبری شورای پدافند غیرعامل
استان به شرح وظایف این کارگروه پرداخت، همچنین تصویب و اجراء حداقل یک سناریوی
رزمایش را با نظر اعضای کارگروه، تا پایان سال جاری، پیشنهاد داد.
منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه احصاء تهدیدات و آسیب پذیری های زیرساختی در حوزه ی سایبری مهم ترین مأموریت کارگروه سایبری شورای پدافند غیرعامل استان است

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات