برگزاری اولین جلسه هفته نکوداشت پدافند غیر عامل

برگزاری اولین جلسه هفته نکوداشت پدافند غیر عامل
بازدید 81 زمان 2017/08/14 کد خبر 9653

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملصبح امروز اولین جلسه بزرگداشت هفته نکوداشت پدافند غیر عامل با حضور اعضائ کمیته های …پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملصبح امروز اولین جلسه بزرگداشت هفته نکوداشت پدافند غیر
عامل با حضور اعضائ کمیته های یازده گانه برگزار گردید .


در این جلسه که با حضور،معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد هفته،دبیر و
روسای کمیته های؛علمی و پژوهشی،رزمایش،برنامه و بودجه،امور استان ها،هماهنگی
دستگاه ها،محتوایی،نظارت و ارزیابی،حفاظت و امنیت،تبلیغات و اطلاع رسانی،پشتیبانی
و اجرایی تشکیل گردید،پیرامون:هدف از برگزاری،گسترش فرهنگ پدافند غیر عامل،ابلاغ
شرح وظایف،بروزرسانی دستورالعمل،ابلاغ شرح وظایف معاونت ها و قرارگاه ها،مشخص شدن
برنامه های محوری،اولویت های پدافندی دردستگاهای اجرایی،تشکیل جلسه مشترک استان ها
و دستگاه های اجرایی،فعال سازی ستاد استان ها و شهرستان ها،هم پوشانی هفته بسیج
دانش آموزی و هفته پدافندغیرعامل،حضور معاونین در در استان ها،تخصیص اعتبار جهت
استان ها،ارتقاء برنامه ها از کم به کیفی،ارزیابی جلسات،ارزیابی نقاط ضعف و قدرت
سال های گذشته،نحوه تعامل استان ها با سازمان،ارسال شرح وظایف مدیران کل استان
ها،اخذ تدابیر رئیس سازمان، بحث و تبادل نظر انجام گرفت و مقرر گردید تا هفته
نکوداشت پدافند غیر عامل روزهای دوشنبه هر هفته جلسه در راستای هرچه غنی تر برگزار
شدن هفته نکوداشت پدافند غیر عامل برگزار گردد.منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه برگزاری اولین جلسه هفته نکوداشت پدافند غیر عامل

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات