مديران و صاحب نظران حريم از منطقه ۲۲ بازديد کردند

مديران و صاحب نظران حريم از منطقه ۲۲ بازديد کردند
بازدید 108 زمان 2017/08/19 کد خبر 9781

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، اولين نشست علمي تخصصي حريم با عنوان حريم؛ فرصت ها و چالش ها …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، اولين نشست علمي تخصصي حريم با عنوان حريم؛ فرصت ها و چالش ها از منظر شهرسازي و پدافند غير عامل با حضور فرهادي قائم مقام شهرسازي و معماري، دکتر خانلري مدير اداره کل حريم شهرداري تهران، نماينده سازمان پدافند غير عامل کشور و مديران کل معاونت شهرسازي و معماري، معاونين شهرسازي شهرداري هاي پيرامون کلانشهر تهران، اساتيد دانشگاهها، معاونين شهرسازي و معماري مناطق داراي حريم و مديران حريم در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران برگزار شد.

اين نشست با هدف هم افزايي به منظور حفظ و صيانت از حريم شهر تهران با هدف توسعه پايدار حريم کلانشهرها از طريق مديريت يکپارچه با در نظر گرفتن موضوعات مرتبط با حريم در سطوح مديريت شهري و اجرايي ، الزامات قضايي، رويکردهاي حفاظتي برگزار شد . آشنايي دست اندر کاران با آخرين رويکردها و سياست گذاري هاي مديريتي در حفظ و صيانت از حريم پايتخت از ديگر اهداف برگزاري اين نشست بود.

در ادامه اين نشست با هماهنگي هاي صورت گرفته با معاونت شهرسازي و معماري منطقه ۲۲ برنامه تور حريم گردي و بازديد از محدوده حريم و اماکن و نقاط ديدني اين منطقه با حضور معاونين شهرسازي و معماري شهرداري هاي پيرامون کلانشهر تهران و مديران اداره کل حريم شهرداري تهران انجام گرديد و در نهايت از بوستان آبشار تهران و درياچه شهداي خليج فارس نيز بازديد بعمل آمد. 

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه مديران و صاحب نظران حريم از منطقه ۲۲ بازديد کردند

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات