آباکوس

تعیین چیدمان مناسب ورق FRP برای مقاوم‌سازی دیوارهای بتنی در برابر بارهای ناشی از انفجار

صیاد کریمی, صفا پیمان   چکیده گسترش عملیات تروریستی باعث گردیده است که به امنیت ساختمان در برابر بارهای ناشی از انفجار توجه بیشتری گردد. …

آخرين اخبار و مقالات