اداره کل پزشکی قانونی مازندران

حوادث کار در مازندران ۸۱ قربانی گرفت

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش ، علی عباسی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال ۹۶ تعداد …

مرگ ۷۷ نفر براثر حوادث کار در مازندران

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش ، علی عباسی با اشاره به مرگ ۷۷ نفر براثر حوادث کار در استان تصریح …

مرگ ۳۴ نفر براثر حوادث کار در مازندران

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل علی عباسی در گفتگو با با بیان اینکه مرگ ومیر ناشی از حوادث کار درچهارماهه امسال نسبت …

۸۸ کارگر مازندرانی قربانی حوادث کار شدند

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملعلی عباسی در گفتگو با تصریح کرد: بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان در سال گذشته …

مرگ ۶۵ نفر براثر حوادث ناشی از کار در مازندران

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملعلی عباسی در گفتگو با اظهار داشت: بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان در ۹ ماهه …

حوادث کار در مازندران ۵۴۱ مصدوم برجا گذاشته است

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملعلی عباسی : مرداد با ۱۰۰، مهر و تیر ماه هر کدام با ۹۳ بیشترین و فروردین …

۱۷ نفر براثر حوادث کار جانشان را در مازندران از دست دادند

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل به گزارش ، علی عباسی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: بر اساس آمارهای …

آخرين اخبار و مقالات