بافت فرسوده

مدیریت بحران در بافت‏های فرسوده‏‏ی شهری با استفاده از روشSWOT و QSPM مطالعه‏ی موردی: منطقه‏ی چهار مشهد

مدیریت بحران در بافت‏های فرسوده‏‏ی شهری با استفاده از روشSWOT و QSPM مطالعه‏ی موردی: منطقه‏ی چهار مشهد نویسندگان محمد رحیم رهنما۱؛ سید مصطفی حسینی  ۲ …

اخطار به ۳ هزار ساختمان در مناطق بافت فرسوده و قدیمی

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش بحران نیوز ، معصومه آباد درنشست خبری امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری …

چالش بافت فرسوده در محدوده پایتخت

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه عنوان سوال نخست، با وجود ورود دستگاه هایی چون مجلس، شهرداری، دولت، بانک ها و ارائه …

بافت های فرسوده جان مردم را تهدید می کند

 پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل  ، پرویز سروری در حاشیه بازدید از سازمان غفلت از تامین هزینه مناسب در زمینه پیشگیری و …

آخرين اخبار و مقالات