بیمه

هزینه ناشی از حوادث کار معادل ۴۰ درصد تولید ناخالص کشور است

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش ، احمد رضا معینی ظهر شنبه در جشنواره بزرگ امتنان از کارگران نمونه استان اصفهان، …

ارائه حمایت قانونی به قربانیان حوادث کار بدون توجه به سابقه بیمه

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل به گزارش ، در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی (شامل؛ درمان، غرامت دستمزد و …

آخرين اخبار و مقالات