تهدیدات انسان ساز خصمانه

در نظامات مهندسی عنصر تهدید حذف شده است | مردم جزء منافع ملی حیاتی ما هستند

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در کنفرانس ملی” پدافند غیرعامل و توسعه پایدار” …

ارائه يک مدل تحليل رفتار مرورگري براي تشخيص روبات‌هاي وب مخرب در حملات منع خدمت توزيعي

محمد فتحیان, حسن دهقانی, محمد عبدالهی ازگمی   چکیده حملات منع خدمت توزيعي، يکي از مهم‌ترين تهديدات دنياي تجارت الکترونيکی بوده و هدف اصلي آن …

مصاحبه با رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران؛ نياز تهران به كانال تأسيسات مشترك شهري

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران : اينكه درصورت رخداد، چطور در برابر آن رفتار كرد …

کنگره آمریکا به قانون ضدعربستان رأی داد

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبا رأی اکثریت اعضای سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا، طرح امکان تعقیب قضایی دولت‌های دخیل در …

بررسی یک طرح ضدایرانی در کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل، کمیته فرعی تروریسم، منع گسترش تسلیحات و تجارت در مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه قانون تحریم‌های …

آخرين اخبار و مقالات