حملات منع خدمت توزیعی

ارائه يک مدل تحليل رفتار مرورگري براي تشخيص روبات‌هاي وب مخرب در حملات منع خدمت توزيعي

محمد فتحیان, حسن دهقانی, محمد عبدالهی ازگمی   چکیده حملات منع خدمت توزيعي، يکي از مهم‌ترين تهديدات دنياي تجارت الکترونيکی بوده و هدف اصلي آن …

آخرين اخبار و مقالات