زلزله

اولویت اول بروز مخاطرات طبیعی درتهران، زمین‌لرزه است

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملاستان تهران با چه مخاطراتی مواجه بوده و هست؟ از اهمیت کار هلال دراین حوزه بگویید. …

مقاوم‌سازی ١,٨ میلیون خانه درمقابل زلزله

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل  ١,٨‌میلیون واحد مسکونی دربرابر زلزله مقاوم‌سازی شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به برنامه‌های …

کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی (زلزله) از طریق برنامه ریزی کاربری زمین

نویسندگان محمدرضا بمانیان ۱ ؛ مجتبی رفیعیان۲ ؛ محمدمهدی خالصی۳ ؛ رضا بمانیان۴ ۱گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس ۲گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس …

تخمین آسیب‏ پذیری شهر گرگان در برابر زلزله با تأکید بر فاصله از تأسیسات شهری با روش منطق فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان امیر احمد امینیان۱ ؛ قدیر صیامی۱ ؛ کاظم تقی نژاد ۲ ؛ ابراهیم زاهدی کلاکی۳ ۱استادیار، عضو هیئت علمی، دانشگاه …

امکان خرید بیمه‌نامه با اپلیکیشن موبایل

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل به گفته مدیرعامل شرکت بیمه سینا، اپلیکیشن موبایل، برای خرید بیمه‌نامه‌های زلزله، سیل، آتش‌سوزی و حوادث …

آخرين اخبار و مقالات