سازمان تامین اجتماعی

حمایت تامین اجتماعی ازحادثه دیده ناشی ازکار مشروط به حق بیمه نیست

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، به استناد ماده ٦٠ قانون تأمین‌اجتماعی، حوادث …

ارائه حمایت قانونی به قربانیان حوادث کار بدون توجه به سابقه بیمه

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل به گزارش ، در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی (شامل؛ درمان، غرامت دستمزد و …

آخرين اخبار و مقالات