شرکت برق منطقه ای فارس

انجام عمليات مانور مشترك پدافند غير عامل توسط برق فارس

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل در راستاي آمادگي لازم و افزايش بازدارندگي از ايجاد خسارت ناشي از حوادث غيرطبيعي و انساني، عمليات …

تشکیل جلسه كميته مدیریت بحران و پدافند غيرعامل شرکت برق منطقه ای فارس

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل، مهندس عبدالعزیز کریمی در ابتدای جلسه، در راستای دستور کار و اهداف پیش روی کمیته ، …

آخرين اخبار و مقالات