شورای هماهنگی

تهیه سند راهبردی مدیرت بحران شریان های حیاتی

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این جلسه سند راهبردی مدیریت …

درس های حادثه پلاسکو باید مورد استفاده قرار گیرد

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، این نشست با حضور معاون آمادگی …

بررسی نحوه تدوین و تصویب عملیات اضطراری آواربرداری

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملدر جلسه کارگروه تامین و توزیع ماشین آلات شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران تاکید شد: به گزارش …

برگزاری پنجمين نشست دبيران كارگروه هاي شوراي مديريت بحران تهران

 پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این جلسه مهندس محسن نادی …

آخرين اخبار و مقالات