مدیریت شهری

برنامه‌ریزی مدیریت بحران در حوزه‌ی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش SWOT و MCDM

نویسندگان محمود مدیری۱ ؛ شهریار نصرتی۲ ؛ حامد کریمی شیرازی ۳ ۱استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران. ۲دانشجوی دکتری …

آخرين اخبار و مقالات