مسیریابی

بررسی و حل مسئله‏ ی امدادرسانی دوسطحی نقاط آسیب‏ دیده از بحران

نویسندگان حسین جمالی۱ ؛ مهدی بشیری ۲ ؛ رضا توکلی مقدم۳ ۱دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده‏ی فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ۲دانشیار، …

مکان‌یابی و مسیریابی تسهیلات اورژانسی با فرض احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان جمال ارکات ۱ ؛ شکوفه زمانی۲ ؛ پرک قدس۳ ۱دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان ۲دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه …

آخرين اخبار و مقالات