میدان قیام، بحران شهری

عامل نشست زمین درمیدان قیام شکستگی لوله آب است

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل؛ دكتر احمد صادقی (رئیس سازمان مدیریت بحران تهران): حادثه امروز فرونشست زمین درمیدان قیام درجریان زدن گمانه …

آخرين اخبار و مقالات