نهان نگاری

بهبود ظرفیت و شفافیت در روش نهان نگاری Mod4

عباسعلی حسنی, حمید دهقانی, مهدی دهقانی, رضا اصفهانی   چکیده برقراری ارتباط پنهان و امن از نیازهای ضروری در فضای سایبر است. نهان¬نگاری اطلاعات بهترین …

آخرين اخبار و مقالات