پدافند غیرعامل روسیه

ساختار تابعه مرکز ملی مدیریت بحران روسیه

مراکز مدیریت بحران ناحیه ای EMERCOM (DMC)و ادارات اصلی مدیریت بحران که در ناحیه کالینگراد می باشد. مراکز مدیریت بحران که تابع ادارات اصلی مرکز …

آخرين اخبار و مقالات